Polityka Prywatności i Ochrony Danych Osobowych:
1. Zbieranie danych:
   - Podczas korzystania z naszej strony internetowej zbieramy ograniczoną ilość danych osobowych, takich jak imię, nazwisko, adres e-mail, adres IP, adres dostawy, numer telefonu, wyłącznie w celu świadczenia usług i dostosowywania treści.
2. Cel przetwarzania danych:
   - Zebrane dane wykorzystujemy w celu realizacji zamówień, udzielenia odpowiedzi na zapytania Klientów oraz dostosowania oferty do indywidualnych preferencji.
3. Prawna podstawa przetwarzania:
   - Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody Klienta lub w celu wykonania umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.
4. Ochrona danych:
   - Dbamy o odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby chronić dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem, utratą, zmianą lub zniszczeniem.
5. Udostępnianie danych osobowych:
   - Dane osobowe nie są udostępniane osobom trzecim bez wyraźnej zgody Klienta, chyba że jest to niezbędne do wykonania umowy lub zgodnie z przepisami prawa.
6. Prawa Klienta:   
- Klient ma prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
7. Cookies:
   - Korzystamy z plików cookies w celu ułatwienia nawigacji po stronie. Klient może zarządzać ustawieniami cookies w swojej przeglądarce.
8. Komunikacja marketingowa:
   - Wysyłamy informacje marketingowe jedynie po uzyskaniu zgody Klienta, dając jednocześnie możliwość rezygnacji z subskrypcji w każdym momencie.
9. Aktualizacje polityki prywatności:
   - Polityka prywatności może ulec zmianie. Aktualne informacje będą publikowane na stronie internetowej.
10. Kontakt:
    - W sprawie pytań dotyczących polityki prywatności i ochrony danych osobowych prosimy o kontakt mailowy pod adresem: [adres e-mail].
Zachęcamy do zapoznania się z naszą polityką prywatności i ochrony danych osobowych. Dziękujemy za zaufanie i współpracę.

Śledź nas na Facebooku