Regulamin Zwrotów zgodny z Polskim Prawem Konsumenckim:
1. Prawo do odstąpienia od umowy:
   - Zgodnie z art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Klient ma prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny w ciągu 14 dni od otrzymania towaru.
2. Zgłoszenie odstąpienia:
   - Klient zobowiązany jest poinformować nas o swojej decyzji odstąpienia od umowy drogą pisemną lub poprzez naszą infolinię w terminie 14 dni od otrzymania towaru.
3. Stan towaru:
   - Towar musi zostać zwrócony w stanie niezmienionym, w oryginalnym opakowaniu, z kompletnym wyposażeniem.
4. Zwrot środków:
   - Po otrzymaniu zwróconego towaru, zobowiązujemy się do zwrotu wszystkich dokonanych przez Klienta płatności, w tym kosztów dostawy, niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu.
5. Koszty zwrotu:
   - Koszty zwrotu towaru ponosi Klient, zgodnie z art. 34 Ustawy o prawach konsumenta.
6. Prawo do zwrotu w przypadku wady:
   - W przypadku wadliwego towaru, Klient ma prawo reklamować produkt zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i o zmianie Kodeksu cywilnego.
7. Wyjątki od prawa do odstąpienia:
   - Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku umów dotyczących dostawy towaru nieprefabrykowanego, wyprodukowanego według specyfikacji konsumenta.
8. Dane kontaktowe:
   - W sprawie zwrotów i reklamacji prosimy o kontakt mailowy pod adresem: zamowienia@mabudinvest.pl .
Zachęcamy do dokładnego zapoznania się z regulaminem zwrotów i prawem konsumenta przed dokonaniem zakupu. Dziękujemy za zrozumienie i współpracę.

Wzór formularza odstąpienia przez Klienta od Umowy Sprzedaży

(formularz ten należy wypełnić i odesłać w przypadku jeżeli Klient odstępuje od zawartej ze Sprzedawcą umowy)

Data:

Adresat:
Dane teleadresowe:
Mabud Invest Sp. z o.o.
ul. Prosta 11
55-080 Pełcznica

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów (wymienić towary zgodnie z ich specyfikacją podaną na fakturze dostawy):

-

Data odbioru Towaru (numer faktury):
Imię i nazwisko konsumenta:
Adres konsumenta:
Numer zamówienia:
Numer telefonu:
Adres mailowy konsumenta:
Ewentualny numer konta: 

Śledź nas na Facebooku