Zasady Reklamacji:

1. Prawo do Reklamacji:

- Klient ma prawo zgłaszać reklamacje dotyczące wadliwego towaru zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

2. Zgłaszanie Reklamacji:

- Reklamacje można zgłaszać poprzez kontakt z naszym działem obsługi klienta drogą mailową pod adres: [ zamowienia@mabudinvest.pl ] lub telefonicznie pod numerem: [ +48 604 763 681 ].

3. Termin Reklamacji:

- Reklamacje dotyczące wadliwego towaru można składać w terminie 2 miesiące od momentu zauważenia wady.

4. Procedura Reklamacyjna:

- Klient zobowiązany jest do dostarczenia dokumentów potwierdzających zakup (np. paragon, faktura). - W przypadku uzasadnionej reklamacji, klient ma prawo do wymiany towaru na nowy lub otrzymania zwrotu środków.

6. Koszty Reklamacji:

- W przypadku zgubionej lub uszkodzonej przesyłki, prosimy o niezwłoczne skontaktowanie się z nami w celu podjęcia stosownych działań. 6. Koszty Reklamacji: - W przypadku uzasadnionej reklamacji, ponosimy koszty związane z wymianą towaru lub zwrotem środków, w tym koszty przesyłki.

7. Wyłączenie Odpowiedzialności:

- Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody wynikłe z niewłaściwego użytkowania, konserwacji lub naprawy towaru.

8. Zasada Dobrego Handlowca:

- Jesteśmy zobowiązani do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od daty jej zgłoszenia.

9. Kontakt w Sprawie Reklamacji:

- W sprawie reklamacji prosimy o kontakt mailowy pod adresem: [adres e-mail] lub telefoniczny pod numerem: [numer telefonu].

10. Aktualizacje Zasad Reklamacji:

- Zasady reklamacji mogą ulec zmianie. Aktualne informacje będą publikowane na stronie internetowej.

Śledź nas na Facebooku